Ostatni egzamin gimnazjalny
Dodane przez kblaszczak dnia Kwiecień 14 2019 20:10:16
Gimnazjaliści naszej szkoły rozpoczęli 10 kwietnia 2019 roku egzamin gimnazjalny. W środę rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Drugiego dnia egzaminów zewnętrznych zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, a w piątek sprawdzili swoją znajomość języków obcych: rosyjskiego albo angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W środę i czwartek uczniowie otrzymali do rozwiązania dwa zestawy zadań - pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Trzeciego dnia - językowego, zdający język rosyjski pisali tylko część na poziomie podstawowym, natomiast piszący z języka angielskiego zmagali się z częścią na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdego dnia uczniowie przystępowali do egzaminów zewnętrznych obejmujących wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca i jest to ostatni egzamin gimnazjalny, bo w związku z założeniami reformy edukacji w następnym roku szkolnym nie będzie już gimnazjów. Życzymy zdobycia maksymalnej ilości punktów.