"Chrońmy zagrożone gatunki" - happening ekologiczny
Dodane przez Bozena dnia Maj 09 2019 07:28:30
Chrońmy zagrożone gatunki - to hasło tegorocznego happeningu organizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi. Celem akcji jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory, a także uwrażliwienie na niebezpieczeństwa czyhające ze strony człowieka. Uczniowie wykonali transparenty, na których narysowali rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem, zwłaszcza na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. W Czerwonej Księdze Zwierząt odszukamy między innymi: głuszca zwyczajnego, węża Eskulapę, susła perełkowanego, zająca bielaka, natomiast do Czerwonej Księgi Roślin wpisano rosiczkę pospolitą, widłaka torfowego oraz paprotnika kolczastego. O wymienione wyżej elementy przyrody musimy szczególnie się troszczyć, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się ich pięknem przemierzając leśne ścieżki Roztocza. Maszerująca wielobarwna kolumna uczniów pod opieką nauczycieli wzbudziła zainteresowanie mieszkańców Frampola i skłaniała do refleksji.
Happening miał na celu propagowanie działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie postaw proekologicznych.