UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Dodane przez BeataW dnia Czerwiec 24 2019 19:26:16
 
 
W środę 19 czerwca odbyła się w naszej szkole Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019.
Społeczność uczniowska, nauczyciele, dyrekcja, przedstawiciele władz lokalnych i licznie zgromadzeni rodzice udali się najpierw do kościoła, gdzie odbyła się Msza św., po czym wszyscy zebrani udali się do szkoły. Uroczystość na hali widowiskowo - sportowej zaczęła się od wystąpienia Dyrektora SZS we Frampolu - Pani Elżbiety Chmiel, która powitała wszystkich przybyłych i zwróciła uwagę na historyczny moment, jakim jest ukończenie szkoły przez ostatni rocznik gimnazjalistów. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom. Następnie absolwenci szkół: Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum we Frampolu złożyli uroczyste ślubowanie. Polonezem w wykonaniu absolwentów zaczęła się krótka część artystyczna, której myślą przewodnią było hasło: "Nic dwa razy się nie zdarza...". Wspominano wspólnie przeżyte chwile w szkole, dziękowano nauczycielom, rodzicom i wszystkim innym pracownikom, a młodszym koleżankom i kolegom dawano dobre rady. Refleksyjne recytacje i piękne piosenki dostarczyły słuchaczom wielu wzruszeń i przypomniały absolwentom, że dziś kończy się pewien etap w ich życiu, które jest "bezustannym odkrywaniem samego siebie" i "stąd pójdą każdy w swoją stronę".
Po części artystycznej najlepsi uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej odebrali z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Chmiel świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy. Burmistrz Frampola - Pan Józef Rudy wręczył Statuetkę Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Małgorzacie Radomskiej z kl. III c, a Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Lech Kaczor Statuetkę dla Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej Kacprowi Skibie z kl. VIII a. Docenieni zostali także uczniowie, którzy aktywnie działali w drużynie ZHP, sklepiku szkolnym, mieli 100% frekwencję oraz największe osiągnięcia sportowe. Rodzice absolwentów o najwyższych średnich ocen otrzymali listy gratulacyjne. Pani Dyrektor podziękowała również tym rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w życie szkoły. Z kolei przedstawicielki Rady Rodziców: Pani Magdalena Boguszewska i Pani Małgorzata Dyl dziękowały za trud włożony w edukację i wychowanie dzieci. Na zakończenie Pani Dyrektor przypomniała o bezpieczeństwie w czasie wakacji i życzyła wszystkim udanego wypoczynku. Ostatnim punktem uroczystości była długo oczekiwana chwila przez wszystkich uczniów - spotkania w salach, gdzie wychowawcy wręczali świadectwa. Moment ten był początkiem zasłużonego dla wszystkich wakacyjnego odpoczynku.