Przestrzegajmy Regulaminu Uczniów
Dodane przez Sylwia dnia Październik 02 2019 22:09:12
Nasze prawa i obowiązki zapisane są w Regulaminie Uczniów opracowanym na podstawie Statutu Szkoły. W poniedziałek, 30 września w naszej szkole odbył się apel, podczas którego przypomniane zostały postanowienia Regulaminu, których wszyscy musimy przestrzegać, aby nie naruszać praw innych oraz tworzyć bezpieczną i przyjazną szkołę. Zapisy Regulaminu wskazują nam też na kulturalne zachowanie i uczą zasad savoir vivre. Pamiętamy, że Regulamin Uczniów to nie tylko obowiązki i zakazy, ale także prawa i przywileje.
Podczas apelu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na nowy zapis Regulaminu, dodany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, obowiązujący od 1 października 2019 roku. Zgodnie z zapisem, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Z telefonu komórkowego w szkole można korzystać jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela np. podczas lekcji do realizacji procesu dydaktycznego.
Podczas apelu Pani Dyrektor położyła również nacisk na strój szkolny i wygląd, który nie powinien wzbudzać kontrowersji. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków, również w językach obcych. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz stosowania makijażu, manicure i farbowania włosów. Podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, egzaminów bądź na polecenia dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela obowiązuje strój galowy. Dla dziewcząt jest to biała bluzka i granatowa, czarna bądź grafitowa spódnica lub długie spodnie, zaś dla chłopców biała koszula i granatowe, czarne lub grafitowe spodnie, ewentualnie garnitur.
Celem zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa w Regulaminie Uczniów znajduje się również zapis o kategorycznym zakazie biegania i zabaw zagrażających bezpieczeństwu podczas przerw śródlekcyjnych. Jeśli chcemy, aby nasze prawa nie były łamane, musimy wypełniać też nasze obowiązki. Zaniedbywanie obowiązków, zachowania destruktywne, agresywne oraz brak szacunku naruszają prawa innych, dlatego wobec takich zachowań są wyciągane konsekwencje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczniów.