Szkolny Rzecznik Praw Ucznia wybrany
Dodane przez Sylwia dnia Październik 07 2019 22:22:06
Pod koniec września w naszej szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na Rzecznika Praw Ucznia. Zgodnie z Regulaminem, Rzecznik jest wybierany spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok. W wyniku tajnego, demokratycznego głosowania, w roku szkolnym 2019/2020 Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej placówce został ks. Paweł Zubrzycki.
Pamiętajmy, iż Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w szkole. Działania Rzecznika zmierzają do ochrony przed nieodpowiednim, niesprawiedliwym, poniżającym traktowaniem, przemocą, okrucieństwem, demoralizacją czy zaniedbaniem. Uczeń może kontaktować się z Rzecznikiem w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik prowadzi do mediacji w konfliktach uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń.
Poznaliśmy już nasze prawa. Wobec tego, troszczmy się, aby prawa nasze i innych nie były naruszane. Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że "nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych".