Kształcenie na odległość do końca zajęć dydaktycznych
Dodane przez echmiel dnia Czerwiec 01 2020 18:00:00
Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., została przedłużona do 26 czerwca.

Od 1 czerwca organizowane są konsultacje z nauczycielami w szkole dla wszystkich chętnych uczniów.
Chęć skorzystania z konsultacji uczeń zgłasza bezpośrednio nauczycielowi i postępuje zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu
, przekazaną przez nauczyciela.

Uczniu,
- Wchodząc do szkoły musisz mieć podpisane przez rodzica oświadczenie i deklarację - zał. 2 i zał. 3 do Procedury bezpieczeństwa. Bez tych dokumentów nie zostaniesz wpuszczony na teren szkoły.
- Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
- Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
- Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny tj. myj ręce, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu