Egzamin w nowej rzeczywistości.
Dodane przez zette dnia Czerwiec 20 2020 17:13:09
Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych w Polsce w dniach 16-18 czerwca przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty. Miał on odbyć się w kwietniu, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną termin został przesunięty. Nasi ósmoklasiści przygotowywali się do swojego pierwszego egzaminu, decydującego o wyborze przyszłej szkoły, podczas całego roku szkolnego. W I półroczu zorganizowane zostały dla nich dwa egzaminy próbne, które przebiegały zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uczniowie pracowali także w czasie nauki zdalnej - OKE umożliwiła im przystąpienie do próbnego egzaminu online. Mimo, iż w naszej szkole od 25 marca nauka przebiega zdalnie, dla ósmoklasistów - zgodnie z Rozporządzeniem MEN - zorganizowane zostały konsultacje. Umożliwiły one uczniom utrwalenie wiedzy, był też czas na wyjaśnienie trudniejszych zagadnień. Do egzaminu z języka polskiego – 16 czerwca, matematyki – 17 czerwca i języka angielskiego – 18 czerwca przystąpiło 100 % naszych ósmoklasistów. Egzaminy przebiegły sprawnie, uczniowie z sali wychodzili zadowoleni. Poradzili sobie z zadaniami, a wyniki pokażą na jakim poziomie. Ten egzamin pozostanie im w pamięci jako egzamin wyjątkowy – uczniowie zachowywali dystans przed wejściem do sali egzaminacyjnej, mieli założone maseczki i wiele pytań – jak to będzie. Życzymy im samych dobrych wieści podczas odbioru zaświadczeń z OKE Kraków.