Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Dodane przez echmiel dnia Czerwiec 23 2020 11:40:11
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020 r. (piątek)

Rozdanie świadectw tylko uczniom klasy VIII.
Ósmoklasiści odbierają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dniu 26 czerwca, tj. w piątek, o godz. 9.00 na salce gimnastycznej.
Uczniowie klasy ósmej kwitują odbiór świadectwa ukończenia szkoły w Księdze Absolwentów (przychodzą z własnym długopisem).
Rozdanie świadectw odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie przychodzą w maseczkach i rękawiczkach oraz zachowują dystans społeczny co najmniej 2 m od siebie.
W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w piątek, tj. w dniu 26 czerwca br., będzie można odebrać je w innym terminie w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Klasy I - VII
Wychowawca klasy o godz. 9.00 spotyka się ze swoimi uczniami i ewentualnie ich rodzicami online na MS Teams przez konto ucznia - Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Informacje dotyczące wydawania świadectw uczniom klas I - VII

Uczniowie klas I - VII odbierają świadectwa promocyjne oraz ewentualne nagrody książkowe, dyplomy na pierwszym spotkaniu z wychowawcą w nowym roku szkolnym.
W wyjątkowych sytuacjach, np. zmiany szkoły, świadectwo będzie można odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu