Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020
Dodane przez zette dnia Czerwiec 26 2020 17:12:58
26 czerwca odbyło się szczególne zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Jako jedyni świadectwa w szkole odebrali uczniowie klasy VIII. Pozostali uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami online na platformie Teams. Podsumowali pracę w mijającym roku szkolnym, wymienili się wrażeniami, życzyli sobie zdrowych i ciekawych wakacji oraz spotkania się w nowym roku już w szkole.
Taka niecodzienna sytuacja miała miejsce w związku z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Uroczystość przebiegała w reżimie sanitarnym, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
Najlepsi ósmoklasiści odebrali z rąk Pani Dyrektor świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Otrzymali je: Nikola Podymna, Marta Kapica, Wojciech Łyp, Zuzanna Marczak i Jakub Swatowski.
Nikola Podymna za całokształt osiągnięć otrzymała Statuetkę Najlepszego Absolwenta Szkoły 2020.
Statuetkami nagrodzono także wyróżniających się sportowców: Pawła Górę, Sebastiana Pydę, Wiktora Małera oraz Jakuba Swatowskiego.
Dyplom za wzorową 100% frekwencję otrzymał Adrian Knapik.
Rodzice najlepszych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne: Iwona i Ryszard Podymni, Beata i Andrzej Kapicowie, Anna i Jerzy Łypowie, Elżbieta i Piotr Marczakowie.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim Rodzicom za współpracę, a szczególnie tym, którzy przez wszystkie lata aktywnie włączali się w życie klasy i szkoły. Są to Panie: Anna Góra, Małgorzata Kaczor, Mirosława Malec, Monika Kiełbasa, Barbara Pyda, Anna Ruszczak, Agnieszka Swatowska.

Uczniowie skierowali podziękowania w stronę Dyrekcji, nauczycieli, wychowawcy oraz rodziców. Było trochę wspomnień i wiele wzajemnych życzeń powodzenia, realizacji marzeń i zamierzeń oraz zdrowych i spokojnych wakacji!!