Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Dodane przez echmiel dnia Czerwiec 27 2020 15:22:48
WAŻNA INFORMACJA!!!

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole
w dniu 31 lipca br. (piątek)
w godz. 8.00 - 14.00

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Kolejne ważne etapy harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

15 czerwca - 10 lipca - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej I wyboru
26 czerwca - 10 lipca - Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty
(ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje)

12 sierpnia - Podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 - 18 sierpnia - Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia.
Jeśli wcześniej nie złożono dokumentów w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, należy przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 sierpnia - Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Więcej informacji w zakładce DORADZTWO - SZKOLNY KLUB INFORMACJI ZAWODOWEJ