LEKTURKI SPOD CHMURKI i Święto Drzewa
Dodane przez gaja dnia Listopad 05 2020 19:30:58
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w projekcie czytelniczym CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki. W październiku 2020 r. ponownie przystąpili do II edycji tego projektu, który oprócz rozwoju czytelnictwa najmłodszych uczniów szkoły podstawowej porusza także aspekt ekologiczny. Uczniowie do I modułu noszącego nazwę "Mała chmurka w krainie drzew" wybrali książkę Marii Terlikowskiej "Drzewo do samego nieba". Założyli lekturniki, w których wykonują zadania związane z przeczytaną książką.
Każda klasa zorganizowała również we własnym zakresie Święto Drzewa. Uczniowie oglądali prezentacje na temat znaczenia drzew w życiu człowieka, dyskutowali w jaki sposób chronić drzewa i przyrodę. Dowiedzieli się co oznacza pojęcie pomnik przyrody oraz, że takim pomnikiem przyrody w gminie Frampol jest 400 - letnia lipa w Chłopkowie.
Uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych po najbliższej okolicy. Rozpoznawali drzewa, zbierali liście, liczyli gniazda ptaków. Klasa III a w pobliżu szkoły znalazła okazałego klona, którego obwód wynosi 2m 35cm. Dzieci zebrały jego nasiona i w klasie zasadziły w doniczce. Natomiast uczniowie klasy III b rozpoczęli hodowlę świerka z przyniesionej szyszki. Teraz opiekują się posadzonymi nasionkami, czekają na rozwój młodych roślinek i mają nadzieję, że wyrosną z nich "drzewa do samego nieba".
Każda klasa wykonała także ciekawą pracę plastyczną związaną z omawianą tematyką: klasa I - Drzewo w jesiennej szacie, klasa II a - kolorowy las liściasty na jesiennych dyniach, klasa II b - Makietę drzewa, klasa III a i III b - Jesienne drzewo. Połączenie zadań czytelniczych i ekologicznych jest wartościowym sposobem na edukację dzieci młodszych, z której wychowankowie czerpią dużo wiedzy i radości.