Szkoła pamięta
Dodane przez IOleszek dnia Listopad 09 2020 20:04:05
Uczniowie klasy I-III włączyli się do akcji MEN "Szkoła pamięta". W celu zwrócenia większej uwagi na poznanie swojej małej ojczyzny podczas pogadanek dowiedzieli się, że szkoła, w której się uczą została wybudowana przez mieszkańców Frampola jako Pomnik Odzyskania Niepodległości. Wychowawczynie podkreśliły, że szkoła jest budynkiem wyjątkowym, ponieważ na jej murach odcisnęły się ślady historii naszej miejscowości. Uczniowie zostali zaproszeni na spacer edukacyjny po szkole w miejsca, w których zostały upamiętnione ważne wydarzenia. Pierwszym ważnym miejscem była tablica pamiątkowa z roku 1930 z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego - naszego patrona szkoły, upamiętniająca 10-tą rocznicę zwycięstwa w wojnie z bolszewikami. Kolejnym przystankiem było spotkanie przy tablicy pamiątkowej poświęconej bombardowaniu Frampola w dniu 13 września 1939 r. ufundowanej przez Oddział IPN w Lublinie w 80-tą rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Trzecie ważne miejsce to - tajemnicze drzwi (oryginalne, nie zostały zmienione mimo późniejszych remontów budynku) w piwnicznej części naszej szkoły, za którymi byli w czasie okupacji przetrzymywani więźniowie, w tym Żydzi. Na ścianie obok znajduje się pamiątkowa tabliczka informująca o lokalizacji tam aresztu. Po powrocie do sal lekcyjnych, w nawiązaniu do tematyki wycieczki uczniowie obejrzeli jeszcze archiwalny film "Bombardowanie Polski przez Luftwaffe w 1939". Ta żywa lekcja historii wzbogaciła wiedzę uczniów i dostarczyła dużo emocji. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wypowiedzi swoich wychowawczyń, zadawały pytania, wzruszyły się tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w czasie wojny. Warto zatem podejmować różnorodne działania edukacyjne wśród najmłodszego pokolenia ..."BY PAMIĘĆ OD ŚMIERCI UCHRONIĆ'.