Konkurs Fotograficzny „Jesień w oczach dziecka”
Dodane przez echmiel dnia Listopad 16 2020 15:28:32
Konkurs Fotograficzny „Jesień w oczach dziecka,” organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Frampolu, kierowany jest do wszystkich chętnych dzieci z gminy Frampol.
Kategorie wiekowe:
1) dzieci do lat 6
2) klasy I - III
3) klasy IV - VIII
Zasady udziału:
- każdy uczestnik przesyła jedno samodzielnie wykonane zdjęcie jesieni (na naszym podwórku, w naszym otoczeniu, w lesie, w parku itd.), które przesyłają na adres: mgok-annaoleszczak@wp.pl (w formie jpg lub pdf)
- w opisie zdjęcia muszą znaleźć się informacje: imię i nazwisko, wiek uczestnika (klasa) oraz szkoła;
- w ZAŁĄCZNIKU przesyłamy zdjęcie lub scan: Oświadczenia rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Zasady oceniania:
Oceny zgłoszonych prac dokona powołana Komisja Konkursowa. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a jego praca weźmie udział w wystawie pokonkursowej.
Przedłużono termin zgłoszeń - do 22 listopada 2020 r. .

Czytaj więcej - szczegółowe informacje oraz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej MGOK