[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 03:52:46 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Doradztwo zawodowe }
| Rekrutacja 2022/2023 - NOWE

NOWE_Informator o?wiatowy 2022

Informator o szko?ach ponadpodstawowych 2022-2023

Informacje KO

Materia?y dla Rodziców Wspieraj?ca rola rodziców w wyborze drogi kszta?cenia

Rekrutacja 2021/2022

Informator o szko?ach ponadpodstawowych 2021-2022

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora o?wiaty lub inne podmioty

Informacje KO

Terminy rekrutacji

Rekrutacja 2020/2021 -

NOWY harmonogram rekrutacji

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓ? I PLACÓWEK POWIATU BI?GORAJSKIEGO

Wspieram, nie wybieram - kryteria wyboru szko?y ponadpodstawowej

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mog? by? wymienione na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej

Informacje KO

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie terminów przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego

Terminy post?powania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkó? ponadpodstawowych

Rekrutacja 2019/2020 -

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mog? by? wymienione na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej i gimnazjum

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie terminów post?powania rekrutacyjnego

Harmonogram czynno?ci w post?powaniu rekrutacyjnym

Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego

Informacje MEN

Informacje KO

Pytania i odpowiedzi - rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019 -

INFORMATOR O ZAWODACH 2018

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mog? by? wymienione na ?wiadectwie uko?czenia gimnazjum

Zarz?dzenie Lubelskiego Kuratora O?wiaty w sprawie terminów post?powania rekrutacyjnego

Harmonogram czynno?ci w post?powaniu rekrutacyjnym

Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokszta?c?cego, czteroletniego technikum i bran?owej szko?y I stopnia, dla kandydatów b?d?cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowa?

Przewodnik dla ucznia

Testy TKK

Wybieram zawód – testy i materia?y (filmy) do badania predyspozycji zawodowych

Projekt „Quo vadis?” - narz?dzie oraz pakiet materia?ów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowa? zawodowych i uzdolnie? przedsi?biorczych uczniów

Co dalej gimnazjalisto? - filmy edukacyjne NOWE

Filmy - zawodowiec poszukiwany NOWE

Wyklikaj swoj? szko?? zawodow? - mapa szkó?

Wyszukiwarka zawodów - informator

KOWEZIU - portal poradnictwa zawodowego

Edukacja dla pracy

Edukator zawodowy

Strefa ucznia

IV Ogólnopolski Dzie? Planowania Kariery - e-spotkanie WSIP

Dla Rodziców:

Niezb?dnik Rodzica

Broszura_1, Broszura_2

Nowe zawody

|
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _