[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 04:54:10 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Laboratoria Przysz?o?ci }
| Nasza szko?a bierze udzia? w programie Laboratoria Przysz?o?ci –inicjatywie edukacyjnej realizowananej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspó?pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego misj? jest stworzenie nowoczesnej szko?y, w której zaj?cia ciekawe, anga?uj?ce uczniów do podejmowania wyzwa? oraz sprzyjaj?ce odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowa? s? priorytetem. Celem inicjatywy jest wsparcie szko?y w budowaniu w?ród uczniów kompetencji przysz?o?ci z tzw. kierunków STEAM: nauki, technologii, in?ynierii, sztuki i matematyki oraz wspó?pracy, interdyscyplinarno?ci, zdolno?ci rozwi?zywania problemów, kreatywno?ci. Nasza szko?a w ramach programu uzyska?a docelowe wsparcie finansowe w wysoko?ci 70 000 z?. W pierwszej transzy zakupionych pomocy i wyposa?enia szkolnego w wysoko?ci 52 333 z? znalaz?y si?: drukarka 3D wraz z akcesoriami, szafka na drukark? i filamenty oraz laptop, mobilne t?o zielone oraz tablica sucho?cieralna, stoliki meblowe z taboretami, d?ugopisy 3D, stacja lutownicza, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, bezprzewodowy system mikrofonowy, gimbal, zestaw o?wietleniowy, aparat fotograficzny, zestaw do nauki kodowania i programowania, kostki do nagrywania. Zakupiony zosta? tak?e sprz?t nag?a?niaj?cy: mikser, kolumny i mikrofony. |
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _