[ Strona Główna ˇ Galeria ˇ SzukajMaj 19 2021 01:26:29 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Deklaracja dostępności
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podręczniki religia 2020/2021
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
Biedronki

Motylki

Krasnoludki

Misie

Leśne Duszki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kształcenie na odległość - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ Konkursy }
Terminy
Regulamin
Wymagania
_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zakładanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Agnieszka Goral, tel. 846857509 e-mail: iod@frampol.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Cyberprzemoc }
Ważne linki

Artykuł

_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 42
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Mrekiel
_ _
{ Przetargi }
Listopad 2020

Październik 2019

Listopad 2018

Listopad 2017

Lipiec 2017

Grudzień 2016

Lipiec 2016

Grudzień 2015

Sierpień 2015

Grudzień 2014

Sierpień 2014

_ _
{ BIP }
_ _
{ Szkoła i przedszkole nadal pracują zdalnie }
| Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii

do 18 kwietnia br.

zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół.
Ograniczona zostaje także praca stacjonarna przedszkoli.
|
_ _
{ Lista dzieci przyjętych do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu }
| Lista dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2021-22

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu
|
_ _
{ Alleluja!!! }
|


Niech Chrystus Zmartwychwstały zagości w naszych sercach, napełni je radością i pokojem,
a zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią stanie się niewyczerpanym źródłem nadziei i dodaje sił na szlakach codzienności.

Radosnego Alleluja!!!Dyrekcja
Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021-22 }
| Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021-22

|
_ _
{ Konkurs plastyczny na "Stroik wielkanocny” }
| Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastycznym na wykonanie stroika wielkanocnego. Jego celem było kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz rozwijanie twórczości, aktywności i wrażliwości uczniów. Został zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Z naszej szkoły udział wzięli:
w kategorii klas I - III
z klasy I: Michał Marzec; z klasy IIa: Magdalena Anuszkiewicz, Magdalena Iwanowicz, Amelia Markowicz, Lidia Oleszek; z klasy II b: Gabriela Grabowska, Maja Mita, Maria Zalewa; z klasy III a: Zuzanna Miazga, Aleksandra Kurasiewicz, Aleksandra Maciurzyńska, Alicja Marzec, Natalia Myszak; z klasy III b: Karolina Małer,
w kategorii klas IV - VI
z klasy V: Wiktoria Marzec; z klasy VI b: Zuzanna Knapik, Wiktoria Kość, Amelia Kula,
w kategorii klas VII - VIII wzięła udział:
z klasy VIII a: Justyna Marzec.
W regionalnych zmaganiach konkursowych wzięło udział 222 uczestników. Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę oryginalność, samodzielność i estetykę wykonania. Wszystkie prace były bardzo piękne i różnorodne, wykonane niezwykle starannie przy użyciu odmiennych technik i form zdobienia. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymała Magdalena Anuszkiewicz z klasy II a. Gratulujemy sukcesu.
Wszystkim uczniom gratulujemy udziału i zapraszamy do uczestniczenia w innych konkursach.
|
_ _
{ Kartka świąteczna na wesoło }
|

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi rodzicami, wzięły udział w przedsięwzięciu Kartka świąteczna na wesoło - Wielkanoc 2021.
Rodzinne prace, wykonane różnymi technikami plastycznymi, tworzą wystawę na dolnym korytarzu naszej szkoły.
Z racji trwającej pandemii można je obejrzeć jedynie online, do czego serdecznie zachęcamy.
|
_ _
{ Przedszkole zawiesza działalność stacjonarną }
| Na mocy decyzji Rządu Przedszkole zawiesza działalność stacjonarną od poniedziałku 29.03.2021 r. do piątku 9.04.2021 r.
W tym okresie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Materiały do zajęć będą umieszczane na stronie szkoły w panelu "Przedszkole" w zakładkach poszczególnych grup.

Dyrektor przedszkola na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci,
którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
i realizują zadania na terenie tych jednostek organizuje zajęcia w przedszkolu.
Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w godzinach tygodniowego planu zajęć z zachowaniem dotychczas obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa dzieci i reżimu sanitarnego.

Ważne!
Rodzice przedszkolaków będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
|
_ _
{ Debata Samorządu Uczniowskiego }
| Jak skutecznie uczyć się w domu?
Pod tym hasłem w czwartek 25 marca 2021r. odbyła się debata Samorządu Uczniowskiego. Jej celem było wypracowanie pomysłów na efektywną naukę. Debatę poprzedziły dyskusje w klasach, a także wybranie delegatów. Uczniowie z przygotowanymi pomysłami, a także dodatkowymi materiałami wizualnymi punktualnie połączyli się na MS Teams.
Po powitaniu, przedstawieniu celów debaty, zasad i harmonogramu pracy, reprezentanci klas przystąpili do prezentacji swoich pomysłów, udostępniając przygotowane na tę okazję filmy, zdjęcia, rysunki czy demonstrując aplikacje. Następnie miała miejsce burza mózgów, podczas której uczniowie komentowali zaprezentowane metody oraz wysuwali kolejne pomysły, szeroko omawiając temat. W ramach podsumowania uczestnicy spotkania wzięli udział w ankiecie, w której oddawali głosy na metody ich zdaniem najskuteczniejsze. Wynikało z niej, że najkorzystniej naukę wspierają gry interaktywne, quizy, aplikacje do nauki, a także przejrzyste prowadzenie notatek, zeszytu, podkreślanie kolorowymi markerami. Natomiast, co o omawianych metodach myślą pozostali uczniowie, jeszcze się przekonamy, gdyż Samorząd Uczniowski z zebranych pomysłów przygotuje prezentację, która zostanie wyświetlona w klasach w ramach zajęć z wychowawcą. Na zakończenie debaty został podkreślony fakt, iż brak entuzjazmu do zdobywania wiedzy skutkuje potrzebą większego wysiłku przy nauce, zatem dbajmy o swoje dobre nastawienie, dostrzegajmy korzyści, które wypływają z opanowanego materiału.
Debatę szkolną prowadziły przewodnicząca SU Kamila Kiełbasa i z-ca przewodniczącej Katarzyna Wójcik. Sekretarz SU Eliza Krasnodębska notowała pomysły, które zostaną wykorzystane we wspomnianej prezentacji. Wspólnej pracy przysłuchiwały się Pani Dyrektor Elżbieta Chmiel i Pani Wicedyrektor Teresa Moskwa, które na zakończenie zabrały głos, dziękując oraz doceniając aktywną pracę uczniów. Organizacją szkolnego wydarzenia zajęły się opiekunki SU Pani Sylwia Larwa i Pani Maria Małyszek. Debata mogła się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i wsparciu wychowawców, za co serdecznie dziękujemy!
|
_ _
{ Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu }
| Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu


|
_ _
{ Testy diagnostyczne CKE }
| W dniach 17-19 marca w naszej szkole odbyły się testy diagnostyczne w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Przebiegały według harmonogramu zaproponowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Diagnoza przeprowadzona została z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Ósmoklasiści mieli kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które opanowali już w stopniu zadowalającym oraz tych, które wymagają jeszcze doskonalenia. Uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. |
_ _
{ Pejzaże Zuzi Miazgi z klasy 3 a }
| Zuzia Miazga jest uczennicą klasy 3 a naszej szkoły. Od wczesnych lat dzieciństwa chętnie sięgała po przybory do rysowania. Dostrzegali to rodzice, którzy zachęcali córkę do jeszcze większej aktywności plastycznej. Na zajęciach artystycznych w szkole Zuzia również wyróżniała się zamiłowaniem do tworzenia ciekawych, pomysłowych i bardzo starannych prac plastycznych. W ostatnim czasie otrzymała farby akrylowe i zaczęła eksperymentować z kolorem i fakturą. Odkryła w sobie zamiłowanie do malowania pejzaży. Stworzyła kilka ciekawych prac, którymi chętnie podzieliła się z kolegami i koleżankami z klasy. W ten sposób powstała galeria pejzaży Zuzi, która została zaprezentowana na tablicy szkolnej oraz na stronie szkoły. Zachęcamy do jej obejrzenia, a Zuzi życzymy rozwijania swojej pasji. |
_ _
Strona 2 z 202 < 1 2 3 4 5 > >>