[ Strona Główna ˇ Galeria ˇ SzukajMaj 19 2021 00:28:39 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Deklaracja dostępności
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podręczniki religia 2020/2021
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
Biedronki

Motylki

Krasnoludki

Misie

Leśne Duszki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kształcenie na odległość - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ Konkursy }
Terminy
Regulamin
Wymagania
_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zakładanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Agnieszka Goral, tel. 846857509 e-mail: iod@frampol.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Cyberprzemoc }
Ważne linki

Artykuł

_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 42
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Mrekiel
_ _
{ Przetargi }
Listopad 2020

Październik 2019

Listopad 2018

Listopad 2017

Lipiec 2017

Grudzień 2016

Lipiec 2016

Grudzień 2015

Sierpień 2015

Grudzień 2014

Sierpień 2014

_ _
{ BIP }
_ _
{ Nadeszła wiosna }
| Do powitania Wiosny nasze przedszkole przygotowywało się już od tygodnia. W salach i na korytarzach nauczycielki zmieniły dekorację z zimowej na wiosenną. Dzieci uczyły się piosenek i wierszy o wiośnie. Jednak pierwszego dnia wiosna przywitała nas zimową aurą, ale wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce będzie ciepło i przyjemnie.
22 marca 2021 r. zajęcia w poszczególnych grupach były poświęcone tematyce wiosennej. Dzieci w tym dniu do przedszkola przyszły ubrane na zielono. Pięknie recytowały wyuczone wiersze, śpiewały piosenki. Samodzielnie wykonały plakaty lub rysunki przedstawiające Panią Wiosnę. Rozwiązywały zagadki i łamigłówki o wiośnie. Mamy nadzieję, że starania przedszkolaków zaowocują tym, że wiosna zawita do nas na dobre.
Pod koniec zajęć niektóre grupy udały się na krótki spacer, podczas którego dzieci zaobserwowały budzącą się do życia przyrodę.
|
_ _
{ Dzień Kolorowej Skarpetki }
|

21.03.2021 obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada na 21 dzień 3 miesiąca w roku , ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Akcja kolorowej skarpety ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integrację z nimi. Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do akcji w piątek przyszli do szkoły w dwóch różnokolorowych skarpetkach. Wspólnie dowiedzieli się, co to właściwie jest ten chromosom oraz zaprojektowali własne kolorowe skarpetki.
|
_ _
{ Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej }
| Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska


19 marca 2021 roku odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak złożyli przyrzeczenie, obejrzeli inscenizację Książka moim przyjacielem. Dowiedzieli się, jak ważne i ciekawe jest czytanie książek, które mogą być bardzo dobrymi przyjaciółkami dzieci i doskonałym sposobem na nudę. Następnie uczniowie odgadywali zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Zapoznali się z zasadami zachowania się w bibliotece szkolnej oraz prośbami, które chętnie skierowałyby książki do swoich małych czytelników, gdyby miały taką możliwość. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Pani bibliotekarka ogromnym piórem dokonała pasowania na czytelnika każdego ucznia. Następnie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek. Na zakończenie uroczystego spotkania Pani Dyrektor Elżbieta Chmiel życzyła małym czytelnikom ciekawych przygód z książką oraz przekazała każdemu uczniowi antologię tekstów literackich napisanych przez najwybitniejszych twórców pt. "Pierwsze abecadło".
Życzymy wszystkim wspaniałych przygód w świecie książek i zapraszamy serdecznie do biblioteki szkolnej.
|
_ _
{ NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH 1-3 }
| Ważne informacje w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w kl. 1-3 od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji i w tym samym rozkładzie czasowym. Prowadzone będą on-line w aplikacji MS Teams. W dalszym ciągu materiały dla uczniów będą umieszczane również w zadaniach domowych w e-dzienniku.

Świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla dzieci klas 1-3 osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

W celach organizacyjnych oraz sprawnej komunikacji będzie też wykorzystywana strona internetowa szkoły oraz zakładka Informacje w dzienniku elektronicznym.
Wszelkie niezbędne informacje przekażą Rodzicom Wychowawcy poszczególnych klas.

PRZEDSZKOLE działa bez zmian, w trybie stacjonarnym.
|
_ _
{ Czekamy na Was - Przedszkole we Frampolu }
|
|
_ _
{ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY }
| Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa -

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Frampola z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frampol

Informacje związane z rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy dzieci (składanie zgłoszeń i wniosków) do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone w dniach: od 22.02.2021 do 8.03.2021 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) "Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia."

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2021 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem, że:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani z urzędu kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia woli składanego w terminie od 25 do 31 marca 2021 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie klasa I SP 21-22
Wniosek klasa I SP 21-22
Potwierdzenie woli klasa I SP 21-22

Informacje związane z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

W dniach od 22.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. rodzice składają deklarację kontynuowania uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Zapisy dzieci (składanie wniosków) do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone w dniach: od 01.03.2021 do 15.03.2021 roku.

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2015, 2016, 2017, 2018 oraz w miarę wolnych miejsc dzieci urodzone w miesiącach styczeń-marzec 2019 roku.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia woli składanego w terminie od 25 do 30 marca 2021 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja kontynuacji przedszkole 21-22
Wniosek przedszkole 21-22
Potwierdzenie woli przedszkole 21-22

Dokumenty rekrutacyjne wydawane są również w sekretariacie SZS.
Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać pod nr tel. (84) 685 75 21
|
_ _
{ Lapbooki klasy III a }
| W lutym 2021 r. w klasie III a została wprowadzona innowacja pedagogiczna polegająca na porządkowaniu, poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy z wykorzystaniem lapbooka.W oparciu o zdobyte wiadomości uczniowie wykonywali interaktywną "książkę na kolanach". Jej tematyka, Siedem Cudów Świata Starożytnego, dotyczyła treści przyrodniczo-społecznych. Zajęcia innowacyjne od i dzieci, pogłębienie i utrwalenie wiedzy, umiejętność jej systematyzowania w oparciu o dostępne źródła, rozwój myślenia przestrzennego, doskonalenie czytania, pisania, koncentracji i planowania. Tworzenie lapbooka zachęcało i motywowało uczniów do twórczych poszukiwań i stosowania ciekawych rozwiązań plastyczno-technicznych: rysunki, wycinanki, ciekawostki ukryte w kieszonkach, papierowe skrytki o różnych kształtach, krzyżówki, rebusy itp. Powstało kilkanaście interesujących i bogatych pod względem merytorycznym oraz bardzo estetycznie i pomysłowo wykonanych prac. Opracowane lapbooki posłużyły uczniom do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych kończących blok tematyczny Najpiękniejsze miejsca i chwile. Każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swojej książki kolegom i koleżankom poprzez rozwiązywanie z niej zagadek, quizów, krzyżówek itp. Po zakończeniu zajęć lapbooki klasy III a zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na wystawce.
|
_ _
{ Międzynarodowy Dzień Liczby π (Pi) }
| Jaka jest najpopularniejsza liczba? Liczba π (Pi)! Za sprawą swojej niesamowitości zajmują się nią nie tylko matematycy, ale również poeci, filmowcy, muzycy. Odkrywają ją i bawią się nią zarówno dorośli, jak i dzieci.
15 marca w ramach Szkolnego Święta Matematyki uczniowie zobrazowali Ludolfinę wykorzystując dostępne przedmioty i materiały, a ograniczeniem była tylko ich wyobraźnia. Zgłębiali tajniki tej liczby rozwiązując escape roomowe zagadki, wykonali eksperyment podczas którego wyznaczali wartość liczby π, rozwijali wyobraźnię i kreatywność tworząc kompozycje geometryczne, rozwiązywali łamigłówki, układali puzzle.
Grupa uczniów przygotowuje do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, który odbędzie się 22 kwietnia br.
Chętni uczniowie przystąpili do projektu Zaπszmy π. Wspólną zabawę zaproponował Pan Krzysztof Chojecki, znany uczniom jako Pan Pi-stacja. Zadaniem uczestników jest sfotografowanie cyfr od 0 do 9, które należy odszukać w swoim otoczeniu lub wykonać je samodzielne. Wszystkie te zdjęcia zostaną wykorzystane do utworzenia najdłuższego rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, a tym samym pobicia rekordu Guinnesa.
|
_ _
{ Zawodowy strzał w 10! - edycja 2021 }
| Dnia 11 marca b.r miała miejsce kolejna już edycja wydarzenia Zawodowy strzał w10! – wybierz swoją przyszłość. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się w wersji online za pomocą aplikacji Teams.
Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty – Delegatura w Zamościu. Adresatem: uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, rodzice, wychowawcy tych klas, szkolni doradcy zawodowi.
Zasadniczą część spotkania stanowiły prezentacje/filmy pokazujące specyfikę kształcenia w określonych zawodach przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe z powiatu biłgorajskiego. Zaprezentowano również Informator Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz inne źródła pozyskiwania wiedzy na temat ofert kształcenia zawodowego w naszym regionie. Materiały te można znaleźć na stronie www.kuratorium.lublin.pl, na stronie naszej szkoły w zakładce Doradztwo lub na stronach szkół ponadpodstawowych.
|
_ _
{ DZIEŃ KOBIET }
| 8 marca to wyjątkowy dzień w naszej szkole, dzień pełen uśmiechu i radości. Nie może być inny, bo to "Dzień Kobiet", święto wszystkich Pań, tych dużych i tych najmłodszych, w szczególny sposób obchodziły go dziewczynki z klas I-III, tego dnia wszystkie ubrały się w spódniczki lub sukienki. Z okazji ich święta, chłopcy przygotowali dla nich konkursy, zadania i zagadki umożliwiające wybór klasowej SUPER DZIEWCZYNY. Chłopcy mieli bardzo trudny wybór bo wszystkie dziewczynki w naszej szkole są SUPER!!!. Tytuł SUPER DZIEWCZYNY otrzymały: Gabrysia Korniak z kl. I, Magda Anuszkiewicz z kl. II a, Zuzia Jasińska z kl. II b, Ola Maciurzyńska z kl. III a oraz Maja Zaremba z kl. III b. Uczniowie klas starszych również świętowali ten wyjątkowy dzień. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował dla nich quiz, do którego uczniowie przystępowali on-line za pomocą Microsoft Office 365. Pytania dotyczyły między innymi faktów i ciekawostek związanych z kobietami i Międzynarodowym Dniem Kobiet. Niektóre odnosiły się do historii, biologii, savoir-vivre, mody, sportu a nawet języka angielskiego, znalazły się też mniej oczywiste, z przymrużeniem oka, odnoszące się do wyników różnych badań statystycznych nad kobietami i mężczyznami. We wspólnej zabawie mogli wziąć udział zarówno dziewczynki jaki i chłopcy ze wszystkich klas. |
_ _
{ Wracamy na stoki narciarskie! }
| Po otwarciu stoków narciarskich mamy dobrą wiadomość dla zwolenników narciarstwa zjazdowego. Szkolny Klub Sportowy Młodzik działający przy naszej szkole, po złożeniu wniosku, otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów - "Upowszechnianie sportów zimowych - narciarstwo zjazdowe". Realizację tego projektu dofinansowuje również Gmina Frampol i dzięki temu grupa około 60 uczniów z terenu naszej gminy uczy się jeździć na nartach pod okiem instruktorów na stoku w Chrzanowie. W większości dzieci korzystają ze sprzętu szkolnego, tj. nart, butów i kasków. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczęły się 16 lutego. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają dzieciom spędzić zdrowo i aktywnie czas wolny, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy jest tak mało możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań. |
_ _
Strona 3 z 202 < 1 2 3 4 5 6 > >>