Alleluja!!!
Dodane przez echmiel dnia Marzec 31 2021 09:05:09Niech Chrystus Zmartwychwstały zagości w naszych sercach, napełni je radością i pokojem,
a zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią stanie się niewyczerpanym źródłem nadziei i dodaje sił na szlakach codzienności.

Radosnego Alleluja!!!Dyrekcja
Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu