NAUCZANIE HYBRYDOWE
Dodane przez echmiel dnia Kwiecień 23 2021 09:57:23
W związku z rozpoczęciem od 26 kwietnia 2021 r. nauczania hybrydowego przez uczniów klas I-III przedstawiam poniżej ważne informacje związane z organizacją pobytu uczniów w szkole zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczanie stacjonarne przebiega wg dotychczasowego planu i czasu rozpoczynania zajęć.
Oddziały realizujące nauczanie zdalne pracują także według dotychczasowych zasad i planu pracy zdalnej.

Powrót uczniów do szkół możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. Każde dziecko należy zaopatrzyć w maseczkę ochronną. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w częściach wspólnych szkoły.

Harmonogram nauczania hybrydowego:
Kl. I
poniedziałek, środa - nauczanie stacjonarne w szkole
wtorek, czwartek, piątek - nauczanie zdalne w domu
Kl. II a
poniedziałek, wtorek - nauczanie stacjonarne w szkole
środa, czwartek, piątek - nauczanie zdalne w domu
Kl. II b
wtorek, środa - nauczanie stacjonarne w szkole
poniedziałek, czwartek, piątek - nauczanie zdalne w domu
Kl. III a i kl. III b
czwartek, piątek - nauczanie stacjonarne w szkole
poniedziałek, wtorek, środa - nauczanie zdalne w domu

Uczniowie dojeżdżający:
Harmonogram dowozu pozostaje bez zmian. W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Wydawanie obiadów - każda klasa spożywa obiad oddzielnie, o ustalonej godzinie - pod opieką wychowawcy.

Przedszkole funkcjonuje bez zmian organizacyjnych, dzieci wchodzą wejściem na hol od ulicy Gorajskiej i korzystają ze swoich szatni.

Wyznaczone wejścia do szkoły dla poszczególnych klas
Klasa I - wejście od dziedzińca
Klasa II a - wejście do budynku głównego od ulicy Gorajskiej
Klasa II b - wejście przy bibliotece szkolnej
Klasa III a - wejście na segment północny (od przystanku)
Klasa III b - wejście przy bibliotece szkolnej

Na zajęcia świetlicowe uczniowie wchodzą wejściem wyznaczonym dla swojej klasy.

Przydział szatni
Klasa I - przy sali lekcyjnej
Klasa II a - przy sali lekcyjnej
Klasa II b - przy sali lekcyjnej
Klasa III a - boks klasy 4
Klasa III b - boks własny

Przydział sal lekcyjnych
Klasa I - sala nr 13 (własna)
Klasa II a - sala nr 8 w budynku głównym
Klasa II b - sala nr 6 (własna)
Klasa III a - sala nr 7 w segmencie północnym
Klasa III b - sala nr 1.5 w segmencie wschodnim

Proszę o przestrzeganie PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 obowiązujących w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów są obowiązani do zachowania procedur bezpieczeństwa w szkole na czas pandemii.