DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW
Dodane przez mteresa dnia Wrzesień 05 2021 13:28:05
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w szkole organizowane są zajęcia wspomagające, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, chemia, fizyka, geografia, biologia.
Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności przeznaczone są dla klas IV-VIII. Będą odbywały się wyłącznie w szkole, po lekcjach, dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.
Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów (wzór deklaracji uczniowie otrzymują od wychowawców).
Z poważaniem
Teresa Moskwa