Osiągnięcia plastyczne Milenki Hołyst
Dodane przez Marta dnia Listopad 25 2021 08:06:18
W grupie dzieci 6-letnich - "Krasnoludki", wytrwale realizujemy cele wychowania przedszkolnego i kierunki polityki oświatowej, nieustannie wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków. Jedną z nich jest potrzeba wyrażenia siebie. Każdy przedszkolak otrzymuje w naszej grupie właściwe warunki do rozwijania swoich pasji, talentów, umięjętności. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa w konkursach wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych, dzięki czemu mogą one brać aktywny udział w życiu lokalnej społeczności.
Milenka Hołyst z sukcesem zaprezentowała naszą grupę i przedszkole w Konkursie Plastycznym "Kolory Niepodległości", zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.
Dziewczynka zdobyła wyróżnienie. Ponadto, praca Milenki zatytułowana "Moje przedszkole" została zakwalifikowana do I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Konstrukcyjnego "Przedszkolak Przyjacielem Natury". Dziewczynka wzięła też udział w akcji "Kartka dla Obrońców Granic" - zorganizowanej przez Fundację Niepodległości.
Wychowawczynią Milenki jest pani Marta Hetman, która dba o rozwijanie umiejętności plastycznych dziewczynki.