NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE, PRZEDSZKOLE - TRADYCYJNIE
Dodane przez mteresa dnia Grudzień 23 2021 13:53:00
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) uczniowie szkoły podstawowej przechodzą w tryb pracy zdalnej od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 09 stycznia 2022 r.
Zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji i w tym samym rozkładzie czasowym. Prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams oraz przy pomocy dziennika elektronicznego.

PRZEDSZKOLE działa bez zmian, w trybie stacjonarnym.

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora, 07 stycznia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Do zajęć stacjonarnych wracamy 10 stycznia 2022 r.
Teresa Moskwa - p.o. dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu