Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus
Dodane przez Iwona dnia Maj 02 2022 21:19:00
Uczniowie klas III szkoły podstawowej w dniach 26, 27 i 28 kwietnia przystąpili do pierwszego w swoim życiu "egzaminu". Pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus zorganizowany przez wydawnictwo MAC Edukacja. Zadania zostały przygotowane przez doświadczonych autorów współtworzących badania i sprawdziany kompetencji uczniów.
Sprawdzian z języka polskiego, matematyki oraz przyrody badał umiejętności określone w podstawie programowej. Sprawdzian podstawowy z języka polskiego składał z 14 zadań, które sprawdzały umiejętność czytania, w tym analizę tekstu, pisania, a także gramatykę i ortografię. Sprawdzian z matematyki, składał się z 15 zadań, które badały sprawność rachunkową, umiejętności geometryczne i prowadzenia rozumowań matematycznych oraz rozwiązywania zadań tekstowych. Natomiast sprawdzian z przyrody składał się z 10 pytań i sprawdzał między innymi wiedzę dzieci na temat roślin, zwierząt i kraju, w którym mieszkają. Wyniki sprawdzianu pozwolą poznać kompetencje uczniów po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej i przygotować ich do dalszego etapu nauki. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie sprawdzianów kompetencji dla wszystkich uczniów klas trzecich. Natomiast wszystkim uczniom klas trzecich życzymy wysokich wyników ze sprawdzianu!