BAL ÓSMOKLASISTY
Dodane przez AnnaM dnia Czerwca 13 2022 17:04:02
Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemi? dla najstarszych uczniów naszej szko?y 9 czerwca 2022 r. odby? si? uroczysty wieczorek po?egnalny. Wszyscy ósmoklasi?ci i delegacje klas siódmych wzi?li udzia? w balu, który rozpocz?? si? o godz. 17.00 i trwa? do 22.00. Wszyscy ?wietnie si? bawili w pi?knie wystrojonej sali i przy d?wi?kach wspólnie wcze?niej dobranych melodii. Dzi?ki wspania?ym rodzicom i opiekunom wszyscy mogli si? posili? smacznymi kanapkami, pizz? i ciastem oraz orze?wi? po ta?cu napojami. Nad bezpiecze?stwem czuwali nauczyciele i rodzice. Dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizowa? t? wspania?? imprez?, która na d?ugo b?dzie mile wspominana przez jej uczestników.