Rewelacyjne zako?czenie
Dodane przez zette dnia Czerwca 17 2022 17:19:24
Ukoronowaniem wspania?ego sezonu LA naszych sportowców by?y dwa br?zowe medale sztafet 4x100 na Igrzyskach Wojewódzkich, które odby?y si? 14 czerwca w Lublinie. Na wspania?ym stadionie i przy pi?knej pogodzie nasze m?odsze i starsze dziewcz?ta w pi?knym stylu stan??y na podium w?ród szkó? m.in. z Lublina, Pu?aw, Tomaszowa L. Wszystko to dzia?o si? w rywalizacji w kategorii Igrzyska Dzieci i M?odzie?y. Nasz? szko?? reprezentowa?y: Karolina Ma?yszek, Natalia Budzy?ska, Martyna Ma?ek, Amelia Kula oraz Julia Kura?, Zofia Knapik, Izabela Czajka, Zuzanna Kozio?. Podnosz?c rang? sukcesu informujemy, ?e s? to pierwsze medale w historii naszej szko?y w Igrzyskach Wojewódzkich z LA. Ogromne gratulacje!! W nowym roku szkolnym liczymy na dalsze sukcesy a dziewcz?tom, które ko?cz? edukacj? ?yczymy sukcesów w nowych szko?ach. Jako ciekawostk? podajemy, ?e w dwóch mistrzowskich sztafetach szkó? ?rednich w barwach RCEZ w Bi?goraju bieg?o a? czterech naszych wychowanków.