?niadaniowy poranek i Dzie? Szalonych Fryzur
Dodane przez Sylwia dnia Czerwca 23 2022 08:56:38
W ostatnim tygodniu przed wakacjami trudno nam skupi? si? na nauce. Wszyscy czuj? ju? powiew lata. Dlatego te? Samorz?d Uczniowski postanowi? urozmaici? ostatnie dni roku szkolnego 2021/2022. We wtorek 21 czerwca nasze my?li ukierunkowali?my na zdrowe od?ywianie, przygotowuj?c w swoich klasach najwa?niejszy posi?ek dnia - ?niadanie. Mia?a miejsce degustacja zdrowych sa?atek i kanapek. ?niadaniowy poranek pod has?em "Wiem, co jem i jestem zdrowy" da? nam si?? na reszt? dnia.
W ?rod? 22 czerwca odby? si? Dzie? Szalonych Fryzur. Uczniowie przyszli do szko?y z oryginalnymi, pomys?owymi uczesaniami. Zosta? zorganizowany pokaz mody nowych trendów we fryzjerstwie, a jury wy?oni?o najlepsze upi?cia.
W kategorii klas I-III zwyci??yli: Julia Mazur, Milena Czajka i Gabriela Grabowska.
W kategorii klas IV-VIII z najciekawszymi fryzurami zaprezentowali si?: Julia Stachyra, Aleksandra Kurasiewicz, Karolina Ma?er, Karolina Ma?yszek i Natalia Myszak.
Wszystkim gratulujemy pomys?ów i dzi?kujemy za udzia? we wspólnej zabawie!