Konkurs Pięknego Czytania

2024-04-30

,, POCZYTAJMY” to hasło Konkursu Pięknego Czytania przeznaczonego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, który odbył się 29.04.2024 roku. Celem konkursu było: propagowanie kultury czytelniczej, popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej, wdrażanie do staranności przekazu językowego, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Każdy z dwóch uczestników konkursu z  klas I – III  prezentował fragment wybranej książki. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – p. wicedyrektor Paweł Kudzia, członkowie – p. Anna Maciocha i p. Wioletta Magoch dokonała oceny występu uczestników. Pod uwagę były brane następujące kryteria: dykcja, interpretacja, właściwy dobór tekstu do osoby, ogólne wrażenie artystyczne. Imprezę prowadziła Aleksandra Kurasiewicz z klasy VIa.

Tytuł ,, Mistrza pięknego czytania” w kategorii klasy Ia  uzyskała Julia Ducher, w kategorii klasy Ib uzyskał Szymon Kulpa, w kategorii klasy IIa uzyskała Łucja Wasilik, w kategorii klasy IIb uzyskał Sebastian Oleszek, w kategorii klasy IIIa uzyskał Filip Szczepanik, w kategorii klasy IIIb uzyskała Kaja Lipińska,

Pan dyrektor Paweł Kołodziej wraz z panem wicedyrektorem Pawłem Kudzią wręczyli laureatom dyplomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie imprezy czytelniczej uczniowie z klasy Ia przedstawili inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Zosia Samosia”.

Biblioteka szkolna zachęca do wypożyczania i czytania książek.

 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • Konkurs Pięknego Czytania

« powrót