Rada rodziców

Wpłaty na radę rodziców można dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy we Frampolu
82 9604 0005 0000 1498 2000 0010