Patron szkoły

Droga życiowa Józefa Piłsudskiego

 

 • 5 XII 1867 – w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, syn byłego komisarza Rządu Narodowego w 1863 roku Józefa Piłsudskiego i Marii z Billewiczów.
 • 1885 – zakończenie nauki w gimnazjum wileńskim.
 • 1887–1892 – pobyt na zesłaniu.
 • 1894–1899 – Piłsudski zostaje jednym z przywódców PPS i redaktorem pisma „Robotnik”.
 • 1899 – ucieczka ze szpitala więziennego w Petersburgu.
 • 1905 – pertraktacje w Japonii.
 • 1905–1908 – Piłsudski zostaje przywódcą Organizacji Bojowej PPS.
 • 1908 – akcja pod Bezdanami.
 • 1 XII 1912 – Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianuje J. Piłsudskiego komendantem głównym Polskich Sił Zbrojnych, na wypadek wojny z Rosją.
 • VIII 1914 – początek epopei legionowej.
 • I 1917 – Piłsudski zostaje członkiem Tymczasowej Rady Stanu.
 • VII 1917 – kryzys przysięgowy w Legionach. Piłsudski zostaje osadzony w twierdzy magdeburskiej.
 • VIII 1914 – Piłsudski wraca do Warszawy i następnego dnia obejmuje naczelne dowództwo tworzonych sił zbrojnych.
 • 20 II 1919 - 9 XII 1922 – Józef Piłsudski piastuje urząd Naczelnika Państwa.
 • 19 III 1920 – Piłsudski otrzymuje nominację na stopień pierwszego marszałka Polski.
 • 15 VIII 1920 – początek polskiej kontrofensywy znad Wieprza.
 • 1922–1926 – pobyt w samotni w Sulejówku.
 • 12 V 1926 – zamach stanu. Piłsudski powraca do życia politycznego i w następnych latach pełni urząd ministra spraw wojskowych, przejściowo również prezesa Rady Ministrów.
 • 1926 – Piłsudski ostatecznie rozstrzyga w Genewie sprawę konfliktu z Litwą.
 • 1928 – reorganizacja naczelnych władz wojskowych w kraju. Józef Piłsudski zostaje generalnym inspektorem sił zbrojnych
 • 1933 – zamysł wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom hitlerowskim. W następnym roku zostaje zawarty pakt nieagresji z Trzecią Rzeszą.
 • 12 V 1935 -  o godzinie 2045 Józef Piłsudski umiera w Belwederze.
 • Szczątki marszałka zostają złożone najpierw w krypcie św. Leonarda, a potem w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów katedry wawelskiej. Rok później odbyła się uroczystość pochowania serca J. Piłsudskiego i jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.